Екипът на мотивационни работилници ИМА ЗАЩО се състои от хора, които обичат общуването с деца и юноши. Ние сме тук, за да поговорим за вашата ситуция, да помогнем за срещи с подкрепящи хора и нови приятели, да предложим идеи за справяне. С професионализъм, лично отношение и знания ще дадем друг поглед върху проблемите, с които се сблъсквате всеки ден. 


Илиана Александрова –  ilianasivova@gmail.com

Ръководител на проекта

Илиана е юрист, преводач и редактор. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“. Практикувала е активно в областта на гражданското, административното, търговското и нестопанското право. Има богат опит в книгоиздателска дейност и в управление на проекти на организации с нестопанска цел. Административен директор е на фондация „Покров Богородичен“.

Сертифицирана е като медиатор, вписан в регистъра на Министерство на правосъдието, със специализация в търговскоправните и семейни спорове. Работи като медиатор в Центъра за спогодби и медиация на Софийски градски и Софийски районен съд и като лектор в програмата на Центъра за работа със средношколци за превенция на агресията в училищата.

 

 

Гергана Вангелова – vangelovavangelova@gmail.com

Координатор на проекта

Гергана е завършила Историческия факултет на Софийския университет през 2014 година с профил история и педагогика. Участва активно в доброволчески групи, които помагат на деца в неравностойно положение, преди затварянето им през 2017 година. От 2012 до днес организира православни лагери за деца в Кремиковския манастир.

Професионалният й опит започва с няколко стажа във вестник „24 часа“ и Нова телевизия, а от 2015 до 2019 години, работи като уеб редактор в предаването „Господари на ефира“. Паралелно с това работи по проекта на фондация „Покров Богородичен“ – Вероучение за учители и ученици. Днес ръководи неделното училище при храм „Въздвижение на Светия Кръст Господен“ в кв. Лозенец, София и работи в маркетинг компания.

 

Лили Пирова – lilly.angelova@gmail.com

Наблюдаващ и консултиращ психолог

Лили е клиничен психолог. Практикува от 2007 година, като в последните няколко години приема и в частен кабинет. Завършила е магистърската програма „Клинична психология – психоаналитична перспектива“ в НБУ.  Има повече от десетгодишен опит като училищен психолог. В работата си с деца и родители използва индивидуален подход. Преминала е през обучения по арт терапия, психодрама, позитивна психотерапия, краткосрочна (когнитивна) психотерапия, ориентирана към вземане на решение. Има интереси и опит през призмата на аналитичната психология. В момента е в процес на обучение по фамилна психотерапия.

Дейността й е насочена към консултиране и оказване на психологическа подкрепа на деца и техните родители. Работи с деца (подрастващи) със суицидни намерения и реализирани опит(и) за самоубийство, хранителни разстройства, злоупотреба с психоактивни вещества, самоувреждащо  поведение – автоагресия. В по-зряла възраст – с клиенти, стремящи се към самоопознаване и самоусъвършенстване; двойки с репродуктивни проблеми; жени с предродилна и следродилна депресия; млади хора с понижена самооценка и затруднения в саморелизацията; бисексуални и хомоскесуални мъже и жени, които са под социален натиск.

 

Боряна Николова-Христакова – boriana.nikolova@yahoo.com

Доброволен сътрудник

Боряна е психолог. Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград  и понастоящем е редовен докторант там. Съавтор е  в научни публикации – „Изследване на склонността към отклоняващо се поведение при юноши и девойки“ (2015 г.);  „Психотерапевтични измерения на интервенциите, базирани на осъзнатостта” (2017 г.); On the behavioural deviations of Bulgarian teenage boys and girls (2019 г.).

Професионалните й приоритети са свързани с научно-изследователска дейност в областта на психологията и помощ, насочена към юноши с девиантно и/или делинквентно  поведение и семействата им; деца и юноши, лишени от родителски грижи; деца в училищна възраст. 

 

 

Мария Гюровска – mariagyurovska@gmail.com

Доброволен сътрудник

Мария изучава Психология в Нов български университет и активно участва в дейностите и на Департамент „Когнитивна наука и Психология“ към НБУ. Има доброволчески опит в работа с деца и възрастни в неравностойно положение. Стажувала е в няколко детски градини, където е участвала в изследвания на детското и когнитивно развитие. Мария членува в неправителствена организация, посветена на гражданско обучение на ученици, както и развитие на интересите и способностите им.