Избери една или повече работилници, в които искаш да участваш!

Мотивационни работилници ИМА ЗАЩО е проект за месечни срещи на млади хора на възраст от 15 до 19 год. неговата цел е преодоляване на проблемни нагласи и поведенчески модели на младежи в тийнейджърска връзраст. Оказване на помощ в изграждане на правилна самооценка, здравословно отношение към тялото и здравословни интереси; справяне с агресията и стреса.

 

1. Работилница: Гняв

Работа в група с психолог и педагог. Основни проблеми и механизми на отключване на гнева и агресията у децата.  Начини за справяне. Мотивираща среща с популярна личност.

 

2. Работилница: Употребяваш ли

Работа в група, посветена на зависимостите. Проблемът с алкохола, леките и тежки наркотици в ученическата възраст.  Попълване на анонимна анкета. Среща със специалист по зависимости; информационен  модул с въпроси и отговори относно  въздействието на различните видове наркотични вещества и алкохолни субстанции. Филм. Дискусия.

 

3. Работилница: Хранителни разстройства

Образователен модул за най-често срещаните в ученическата възраст хранителни разстройства. Защо и как се появяват. Как се разпознават. До какво водят. Какво може да се напарви в България и къде. Среща с популярна личност.

 

4. Работилница: Харесай себе си

Среща, посветена на здравословния начин на живот. Среща със специалист. Най-популярни грешки в храненето, режима и начина на живот.  Подходящи режими за ученици. Готвене на дневно меню за бързо, здравословно и вкусно хранене от участниците.

 

5. Работилница: Сексуални злоупотреби

Разговор в група за грешните модели на сексуално поведение сред подрастващите. Причини, проблеми. Разговор за опасностите  на порнографската индустрия. Среща с популярна личност.

 

6. Работилница: Кой те учи да живееш

Работа в група за отношението на младите хора към ценностите днес. Мотивационна интеракция. Среща с поулярна личност.