Деца и родители – различни светове

Деца и родители – различни светове

Всеки, който е преживял конфликт с друг човек – член на семейството, приятел, колега и т.н. – вероятно е изпитал известно разочарование, че двамата не виждат по един и същи начин това, което се е случило между тях и какво