Анкета по проект Мотивационни работилници „Има защо“ за 2020 г. – обобщение и анализ

Анкета по проект Мотивационни работилници „Има защо“ за 2020 г. – обобщение и анализ

ДОКЛАД  ОБОБЩЕНИЕ И АНАЛИЗ НА АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „МОТИВАЦИОННИ РАБОТИЛНИЦИ „ИМА ЗАЩО” ЗА 2020 г.   През 2020 г. екипът на Мотивационни работилници „Има защо”  предложи анкета,  целяща проучване на нагласите на съвременните млади хора по отношение на различни рискови