Конфликти между братя и сестри

Конфликти между братя и сестри

Естествено е между децата и тийнейджърите, които са братя и сестри, да възникнат конфликти по всякакви поводи. Юношите се карат също колкото по-малките деца, но те имат склонност да влизат в пререкания по по-различни въпроси и често използват по-зрял език.