Тичането след идеала е като колелото на хамстера

Тичането след идеала е като колелото на хамстера

Вече половин час Лена се суетеше около щендера с панталоните. – Наблюдавам те, вече за пети път идваш и нещо не се решаваш? Момичето се обърна рязко и огледа цялата зала. Нямаше никого, освен огромния пухкав котарак на диванчето и