Хранителни разстройства при тийнейджърите

Хранителни разстройства при тийнейджърите

Образът на тялото е концепция, която се отнася до възприятията, чувствата и мислите на хората по отношение на техните тела. Когато човек приеме за норма определен идеал за красота, той може да сравнява тялото си с него и да развие