Кризата на 17-те години

Кризата на 17-те години

Кризата на 17-те години е един от периодите на рязко и бурно развитие на човека, когато целият му живот се променя. Свързана е с големи промени в интересите, общуването и дейностите. Юношите и девойките постоянно са изправени пред избори, което