Екипът на мотивационни работилници ИМА ЗАЩО се състои от хора, които обичат общуването с деца и юноши. Ние сме тук, за да поговорим за вашата ситуция, да помогнем за срещи с подкрепящи хора и нови приятели, да предложим идеи за справяне. Заедно е по-лесно и по-интересно.


Илиана Александрова –  ilianasivova@gmail.com

Ръководител на проекта

Илиана е юрист, преводач и редактор. Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски“. Практикувала е активно в областта на гражданското, административното, търговското и нестопанското право. Има богат опит в книгоиздателска дейност и в управление на проекти на организации с нестопанска цел. Административен директор е на фондация „Покров Богородичен“.

Сертифицирана е като медиатор, вписан в регистъра на Министерство на правосъдието, със специализация в търговскоправните и семейни спорове. Работи като медиатор в Центъра за спогодби и медиация на Софийски градски и Софийски районен съд и като лектор в програмата на Центъра за работа със средношколци за превенция на агресията в училищата.

 

Светлана Велкова – svetlanavelkova@abv.bg

Психолог

Светлана работи повече от 10 години като клиничен психолог в различни сфери – детско развитие, превенция на употребата на ПАВ и рехабилитация, групова работа с младежи и върхови преживявания. Участвала е в различни дългосрочни проекти и е водила различни обучителни семинари. В момента специализира и е в процес на сертификация в ТА (транзакционен анализ) като психотерапевт. Има докторска степен по Клинична психология с дисертация на тема:  Теоретични проблеми и експериментални подходи към изучаването на мистичните преживявания в психологията. В момента работи като училищен психолог в Американския колеж.


Мария Гюровска – mariagyurovska@gmail.com

Сътрудник

Мария e бакалавър по психология към Нов български университет и активно е участвала в дейностите и на Департамент „Когнитивна наука и Психология“ към НБУ. В момента учи магистратура в специалност „Когнитивна невронаука“ в Università di Trento, Италия. Бивш президент на младежка организация, посветена на студентски обмен в рамките на Европейската общност. Работила е в сферата на човешки ресурси и е била доброволец в болнично заведение с фокус върху детското когнитивно развитие. Има доброволчески опит в работа с деца и възрастни в неравностойно положение. Стажувала е в няколко детски градини, където е участвала в изследвания на детското и когнитивно развитие.

 

 

 

 

Ралица Кръстева – ralitzakr6steva@gmail.com

Координатор, редактор

Ралица е завършила СУ „Св. Климент Охридски“ през 1998 г. със специалност „Българска филология“. В периода 1992 – 1993 г. работи като преподавател по френски език в гимназиален курс. През 1994 г. прави авторско предаване „Непознатият фолклор“ в телевизия „Мизия“ – първата частна телевизия в гр. Плевен. От 1996 до 1999 г. работи във в-к „Кеш“. Книжар с дългогодишен опит, от 2012 до началото на 2020 г. е управител на ателие-книжарница „Къща за птици“ в София. Публикува авторски и преводни текстове в сп. „Свет“. Координатор е във Фондация „Покров Богородичен“ и редактор към сайта „Православие БГ“ и сп. „Свет“.