Проектът е отговор на тревожни тенденции в поведението на младежите в  тийнейджърска възраст в София и големите градове.  Често срещани проблеми като недостатъчното внимание, което се отделя на децата в семейството, агресивните нови  технологии, достъпната информация от всякакъв род, заместването на живото общуване с връзки през социалните мрежи, изолацията и др. са част от причините децата днес да растат емоционално нестабилни и да развиват както поведенчески проблеми, така и психични разсройства – от по-леки, като раздразнителност и дефицит на вниманието, до по-сериозни  психични разстройства като депресия, панически атаки,  хранителни разстройства, сексуални злоупотреби, агресия и други подобни. Занижен е интересът към преподаването в училището, занижено е и качеството на преподаване. В резултат на това децата са интелектуално вяли, неангажирани и слабо мотивирани да се грижат за себе си и за своето физическо и психическо развитие и вграждане в обществото.

С инициативите на проекта предлагаме интересни и информативни начини на общуване с децата по основни теми, свързани с тяхното съзряване и рискове на средата. Мотивиращи и образователни еднодневни срещи,  които ще се провеждат на неутрално място в центъра на София с участието на специалисти по изброените в проекта теми и интересни личности, които младежите са в състояние да припознаят като ролеви модели.

Срещите ще включват взаимодействие с участниците, дискусии, демонстрации, отговори на въпроси, художествено разработване на проблеми – възможност за писане и публикуване на есета, фотографии и видеоматериали. Ще се предлагат и конкретни алтернативи за занимания, интереси, начини на справяне с проблемни ситуации.

Проектът предвижда стартиране на работилници за справяне със следните проблеми:

1.1 Работилница: Аз се харесвам – има защо!

Разговор в група, посветен на проблемите с ниското самочувствие и самооценка. Прекалената самокритичност и създаването на нереалистични очаквания към самите нас. Методи и техники за справяне, поставяне на адекватни и осъществими цели.

1.2. Работилница: Моите емоции

Работа в група с психолог и педагог. Основни проблеми и механизми на отключване на гнева и агресията у децата.  Начини за справяне. Мотивираща среща с популярна личност.

1.3. Работилница: Какво не знаеш, когато опитваш

Работа в група, посветена на зависимостите. Проблемът с алкохола, леките и тежки наркотици в ученическата възраст.  Попълване на анонимна анкета. Среща със специалист по зависимости; информационен  модул с въпроси и отговори относно  въздействието на различните видове наркотични вещества и алкохолни субстанции. Филм. Дискусия.

1.4. Работилница: За секса – можем ли да сбъркаме?

Разговор в група за грешните модели на сексуално поведение сред подрастващите. Причини, проблеми. Разговор за опасностите  на порнографската индустрия. Среща с популярна личност.

1.5. Работилница: Хранителни разстройства

Образователен модул за най-често срещаните в ученическата възраст хранителни разстройства. Защо и как се появяват. Как се разпознават. До какво водят. Какво може да се направи в България и къде. Среща с популярна личност.

1.6. Работилница: Кой те учи да живееш?

Работа в група за отношението на младите хора към ценностите днес. Мотивационна интеракция. Среща с популярна личност.

1.7 Работилница: Виртуалният и реалният свят

Защо този проект е важен?

Формулирането на мотивирани и смислени послания към децата по основни въпроси, които ги вълнуват и определят изборите им в тази възраст е ключово за изграждане на устойчивост и формиране на здрава личност. Идеята на проекта е да предложи на децата достатъчно добра провокация за преосмисляне на грешни избори и чрез възпитаване на положителни навици. Искаме да предложим на децата интерактивни работилници за справяне с деструктивните опити/практики.

Какви резултати очакваме с реализирането на проекта?  

  • идентифициране на основни потребности и проблеми на децата;
  • формиране на критичност у децата;
  • изработване на модели на защита по отношение на рискови ситуации;
  • предлагане на алтернативи за активно справяне, чрез пълноценни активности;
  • възпитаване в здравословен начин на живот чрез хранене, спорт и културни предизвикателства.

 

Участието в работилниците ще помогне на децата по-добре да разберат себе си и затрудненията, които изпитват, свързани с възрастта и социалната среда. Сами да предлагат и експериментират с модели на поведение в семейството, училището и приятелския кръг, които да свалят напрежението, да откриват проблемните точки чрез пълноценно общуване с възрастните и да водят към решения.